Ramingen en kostenadvies

Voor de ontwikkeling van een warmtenet of leiding spelen realistische kostenraming een sleutelrol binnen het ontwerp- en ontwikkelproces. Ook voor andere typen pijpleidingsystemen zijn deze onmisbaar. Bij Groningen Engineering kunnen we globale en gedetailleerde kostenramingen maken voor iedere fase van het traject.

We zijn in staat om verschillende calculatiemethodieken uit te voeren. Is een globale raming van investeringskosten benodigd om de ideevorming te ondersteunen? Of juist een gedetailleerde raming om in een aanbestedingsprocedure de aanbiedingen te kunnen beoordelen? Vanuit onze ervaring en expertise geven we altijd een realistisch advies.

Wij onderhouden altijd nauwe contacten met onze opdrachtgevers en toetsen de ramingen zoveel mogelijk met daadwerkelijke uitvoeringskosten en prijsinformatie uit de markt. Zo zijn we altijd op de hoogte van de markt.

 

Voor meer informatie of vragen over Ramingen en kostenadvies kunt u contact met ons opnemen.