Sterkteberekeningen

De normen stellen hoge eisen aan het ontwerp van leidingen in de Nederlandse ondergrond. Stress- en sterkteberekeningen zijn hier een belangrijk onderdeel van om de integriteit van het ontwerp aan te tonen. Groningen Engineering heeft de expertise in huis om hiervoor finite-element berekeningen uit te voeren.

Minstens zo belangrijk voor een goede berekening is de kenmerken van de lokale ondergrond, omgevingssituatie en toegepaste materialen. We kijken hier altijd met een kritische blik naar en vertalen dit een praktisch uitvoerbaar ontwerp.

 

Voor meer informatie of vragen over Sterkteberekeningen kunt u contact met ons opnemen.