Tracéstudies

Een gedegen leiding project begint met een sterke tracé- en/of haalbaarheidsstudie. Groningen Engineering onderzoekt de kansen, risico’s, knelpunten van verschillende tracés en wegen de verschillende opties tegen elkaar af. Hierbij wordt expliciet rekening gehouden met de omgeving van het project waarin het project zal worden uitgevoerd, het beland van de opdrachtgever en de verlichtende of juist verzwarende omstandigheden die daarin meespelen. Op basis van deze analyses kunnen we u voorzien van advies op maat.

Vanuit de analyses kunnen vervolgens businesscases worden opgesteld. Hiervoor zijn een gedegen kostenramingen en knelpuntenanalyses belangrijk. Ook hierin kunnen we in adviseren. Hierbij letten we ook op de aandachtpunten voor de uitvoering en houden we rekening met stakeholders die invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van het tracé.

 

Voor meer informatie of vragen over Tracéstudies kunt u contact met ons opnemen.