Vergunningen

Voor de planning van projecten is het essentieel dat het vergunningstraject soepel verloopt. Vertraging kan in een later stadium veel geld kosten. Bij Groningen Engineering kunnen we u ontzorgen door dit volledig te begeleiden.

We inventariseren welke vergunningen er benodigd zijn en de eisen en randvoorwaarden die ze stellen. Of het nu gaat om omgevingsvergunning, keurvergunningen, WBR vergunningen of voor het lozen en onttrekken van grondwater. We gaan met de vergunningverlenende instantie, zoals waterschappen, Rijkswaterstaat, provincies of gemeente om tafel om te komen tot ontwerpoplossing. Vervolgens toetsen we of het ontwerp vergunbaar is.

 

Voor meer informatie of vragen over Vergunningen kunt u contact met ons opnemen.